درکنفرانس دیشب اپل آیپد ایر از دیگر رونمایی های جدید بود ...

16براساس گزارش جدید دیجی تایمز اپل از بردهای بسیار نازک و ...