اپل با تراشه های A14 و A12، کنترل جدید و موارد ...